Registreringsskyltar i Sverige

Sverige Sverige
LandskodS
EU-bårdEU-section-with-S.svg
Antal tecken (standard)6
Standard färgSvart text mot vit botten
Aktuella
StandardSwedish euro license plate2014.png
ExportSwedish temp reg 3011.JPG
MilitärSwedish military license plate 118076.jpg
Tidigare före 1973
StandardSweden SE license plate before 1973.jpg
Tidigare 1994–2001
StandardSwedish license plate 1994-2001.jpg
Tidigare 2002–2013
StandardSwedish euro license plate.jpg

Registreringsskyltar används för de flesta fordonstyper i Sverige. Sverige har landskoden S och ett nationellt fordonsregister utan regionsuppdelning. Svenska registreringsskyltar består vanligen av tre bokstäver följt av tre siffror. Under 2019 ändrades systemet så att det sista tecknet även kan vara en bokstav, t.ex. WER 84A.[1]

Placering av skylt

Registreringsskylt måste finnas synlig på samtliga motorfordon registrerade för färd på allmän väg utom moped klass II. De flesta fordon ska ha två skyltar synliga, framifrån respektive bakifrån; släpfordon, motorcykel, moped klass I (även kallad EU-moped), snöskoter och traktor behöver dock endast ha en skylt. På snöskotrar och traktorer ska den placeras framtill på fordonet medan den på mopeder, motorcyklar och släpfordon ska placeras baktill.

Teckenserier

Vid införandet av de nya registreringsskyltarna 1973 delades skyltarna ut i alfanumerisk ordning från AAA 001 och fortsatte i nummerordning. Alla registrerade fordonsägare fick ett brev där de skulle anmäla samtliga fordon i trafik och det första anmälda fordonet fick registreringsnumret AAA 001, nästa AAA 002 och så vidare, dock fanns det ett undantag som gjorde att slutsiffran fick behållas för att inte skjuta på bilbesiktningsperioden. Registreringsnummer från fordon som avregistrerats delas efter viss tid i karantän (dock minst ett år efter avregistreringsdatumet) ut till nya fordon för att undvika att alla möjliga kombinationer tar slut i förtid.

Den 16 februari 2017 fattade regeringen ett beslut som gör det möjligt för Transportstyrelsen att tilldela registreringsnummer där det sista tecknet blir alfanumeriskt (dvs. siffra eller bokstav), t.ex. MLB 84A. Beslutet påverkar bara nya fordon som registreras och befintliga registreringsnummer behålls. Samtidigt ändrades förordningen så att bokstaven T inte längre ska anges på taxiskyltar.[1] Beslutet innebär att antalet kombinationer utökas från 12,1 miljoner till 38,9 miljoner.[2] Den nya typen av registreringsnummer började tilldelas 16 januari 2019.[3]

Av det latinska alfabetets 26 grundbokstäver används endast 23, till exempel för att vissa bokstäver är utseendemässigt förvillande lika, som O och Q eller uttalas likartat som I och J. Bokstäverna Å, Ä och Ö, som inte är grundbokstäver, används heller inte eftersom de kan förväxlas med A respektive O. Äldre och krockade bilar har skrotats (och därmed avregistrerats) och idag finns ett stort antal luckor i nummerserierna som ej fyllts. Det registreras cirka 300 000 nya personbilar per år i Sverige och idag finns cirka 2 miljoner kombinationer som har försvunnit genom avregistrering.

Vissa trebokstavskombinationer är spärrade om de till exempel anses stötande, nedvärderande, bildar ordet för en siffra eller utgör akronymer på organisationer. Besluten tas av Transportstyrelsen som försöker diskutera brett inom organisationen. Det kan till exempel vara FUL och LAT, HOR och KUK samt KKK och PKK. Dessutom är kombinationen MLB spärrad eftersom den används på bilar som körs för reklambilder och i testverksamhet.[4][5][6]

Från slutet av 1999 t.o.m. 2005 användes generellt endast nya tidigare oanvända bokstavsserier. Från 2006 har återigen redan använda serier börjat återanvändas. Serier som börjar med Y och Z började användas i mitten av 2010-talet.

Bokstav Först registrerad (som startbokstav) Anmärkning
A 1973  
B 1973  
C 1973  
D 1973  
E 1973  
F 1973  
G 1973  
H 1974  
I Används ej Förväxlingsbar med J (handstil/uttal) och L (gement: l)
J 1975  
K 1977  
L 1982  
M 1985  
N 1987  
O 1988 Används inte som sista bokstav om det är två siffror och en fjärde bokstav.[2]
P 1992 För direktimporterade fordon 1988–1992 användes PA, PB, PC och PDx xxx
Q Används ej Förväxlingsbar med O
R 12 oktober 1999  
S 29 september 2000  
T 6 november 2001  
U februari 2003  
V Används ej Förväxlingsbar med U (handstil) och W (talspråk)
W mars 2004  
X 24 februari 2005  
Y november 2015[7]  
Z 2017[8]

Bokstäver som normalt ej används kan dock användas på personliga skyltar.

Olämpliga bokstavskombinationer

Transportstyrelsen beslutar vilka bokstavskombinationer som spärras för att de är olämpliga, till exempel för att de kan väcka anstöt.[9] Vad som kan väcka anstöt har varierat genom åren och därför har listan över förbjudna kombinationer justerats efterhand. Detta medför att det kan finnas fordon som har en kombination som finns på Transportstyrelsens "svarta lista" idag, men som var okej när fordonet registrerades. Ett exempel på detta är GAY som har tillkommit på listan efter att G släppts som möjlig första bokstav. Vissa andra kombinationer som redan fanns på många bilar när de blev "anstötliga", har inte lagts till på listan, till exempel NYD (Ny demokrati). Några otillåtna sifferkombinationer finns inte. För personliga registreringsskyltar görs en bedömning för varje skylt om den är lämplig eller inte.

Transportstyrelsen gjorde under hösten 2010 en revidering av vilka bokstavskombinationer som bör vara undantagna och varför.[10] Med ambition om en ny enhetlig och konsekvent hållning undantar Transportstyrelsen nu generellt kombinationer av fem olika anledningar:

 • Ord eller begrepp som kan användas nedsättande om personer, till exempel FEG, FUL och LAT.
 • Ord eller begrepp med sexuell eller annan kroppslig innebörd, till exempel LEM, NYP, GAY, FAG och RAP.
 • Ord eller begrepp med drogrelaterad innebörd, till exempel GHB, LSD och XTC.
 • Förkortningar om vissa organisationer, till exempel ETA, KKK och BSS.
 • Ord som är siffror, till exempel TRE, FEM och SJU.
 • MLB eftersom den kombinationen används av bilar i testtrafik (och reklam)

Följande kombinationer är de som för tillfället räknas som ej lämpliga på vanliga registreringsskyltar samt bokstavskombinationer som åter tilldelas efter att tidigare ansetts olämpliga:[11][12]

Bokstavskombinationer som inte tilldelas vid fordonsregistrering Bokstavskombinationer som åter tilldelas efter revidering hösten 2010 Kommentar
A APA, ARG, ASS
B BAJ, BSS
C CUC, CUK
D DUM DYR
E ETA, ETT
F FAG, FAN, FEG, FEL, FEM, FES, FET, FNL, FUC, FUK, FUL
G GAM, GAY, GEJ, GEY, GHB, GUD, GYN GAS, GET, GLO, GOM, GUB, GUC, GUK
H HAT, HBT, HKH, HOR, HOT HAL, HAN, HAO, HAR, HAS, HER, HES, HET, HJO, HMO, HOM, HON, HRA, HUD, HUK, HUS, HUT
J JUG, JUK, JUO, JUR
K KGB, KKK, KUC, KUF, KUG, KUK, KYK KDS
L LAM, LAT, LEM, LOJ, LSD, LUS LUZ
M MAD, MAO, MEN, MES, MLB, MUS MAS, MUT MLB används av bilfabrikanter för bilar i testverksamhet, och för reklambilder och filmer.[5][6]
N NAZ, NRP, NSF, NYP NEJ, NJA, NOS, NUP, NYS
O OND, OOO, ORM, ORA, OST, OXE
P PAJ, PKK, PLO, PMS, PUB PAP, PES, PNS, PRO, PUC, PUK, PYS
R RAP, RAS, ROM, RPS, RUS REA, RUG, RUK
S SEG, SEX, SJU, SOS, SPY, SUG, SUP, SUR SAB, SAC, SAF, SAP, SAT, SEK, SOP, SSU, SWE, SYF
T TBC, TOA, TOK, TRE, TYP TAJ, TOT
U UFO, USA UCK, UFF, UPA, USH
W WAM, WAR, WWW WTC
X XTC, XTZ, XXL, XXX XUK
Y
Z ZEX, ZOG, ZPY, ZUG, ZUP, ZOO
Totalt 97 bokstavskombinationer 69 bokstavskombinationer

Utformning av skylt

Detalj av en skylt av typen som tillverkades 1994–2001, med datum i övre högra hörnet.

Transportstyrelsen föreskriver registreringsskyltarnas utformning. De finns i enradigt respektive tvåradigt utförande. Tvåradigt utförande används i huvudsak på släpfordon, motorcyklar, EU-mopeder, snöskotrar och traktorer samt på övriga fordon där utrymmet inte tillåter en enradig skylt. Tecknen på en skylt grupperas tre bokstäver, ett mellanrum och tre siffror. För tvåradiga skyltar gäller samma gruppering, men med ett inledande mellanrum även på den övre raden. Ovanför denna plats finns fordonets chassinummer angivet. På skyltar tillverkade efter 1993 ses skyltens tillverkningsdatum längst upp i högra hörnet.

Skyltarnas utformning har förändrats genom åren, men samtliga har haft reflekterande botten och bokstäver, siffror och kant i svart. Den enradiga skylten har haft en längd av 480 mm, ända fram till dess att den så kallade EU-skylten gjorde entré i Sverige den 1 april 2003. Det finns möjlighet att få en mindre skylt som är 300 mm bred om bilen inte har plats för en normal skylt, till exempel en amerikansk bil. EU-skylten är 520 mm lång och längst till vänster har den ett blått område med EU-symbol och nationalitetsbokstaven S. Märkets utformning finns i rådets förordning (EG) nr 2411/98 av den 3 november 1998, som utfärdades efter att vissa medlemsländer på eget initiativ hade infört sådana skyltar. Förordningen föreskriver att skylten gäller som nationalitetsmärke i hela unionen, och fordon med skylten behöver inget särskilt nationalitetsmärke som föreskrivs i Wienkonventionen. Det är dock inte obligatoriskt för EU-länderna att utfärda EU-skyltar, bara obligatoriskt att erkänna dem (inget extra nationalitetsmärke behövs då). Vad gäller EES-området så gäller förordningen även där enligt beslut i EES-kommittén, det vill säga att EU-skyltarna gäller som nationalitetsmärke inom EES-området. Det är oklart huruvida motsvarande skyltar med nationalitetsmärken som eventuellt utfärdas i övriga EES-länder (och övriga europeiska länder) gäller inom EES/EU. Alla nyregistrerade fordon i Sverige förses numera med skyltar med EU-märke.

De nyare skyltarna med EU-märke är till utseendet mycket lika de nyare skyltarna i Litauen och Ungern och kan därför förväxlas. Det finns ingen samordning som förhindrar samma registreringsnummer. Det har därför hänt att framförallt fordon från Litauen har passerat fartkameror eller trängselskattskameror och räkningarna har sedan skickats till svenska bilägare med samma registreringsnummer just för att skyltarna är så pass lika. Innan EU-märken fanns, när vakter var mindre vana vid dessa länders skyltar var felaktiga P-böter vanliga.

 • 19731983: Aluminiumskylt med såväl registreringsnummer, chassinummer och kant i relief
 • 19841993: Skylt i plast med registreringsnummer och kant i relief. På de tidiga skyltarna av denna modell släppte den reflekterande bottnen på skyltarna och skylten blev således helt svart. Dessa skyltar byttes ut kostnadsfritt om fordonsägaren anmälde felet. Tillverkare: SMC
 • 19942001: Ny plastmodell. Helt plan, med fetare bokstäver. Printades elektroniskt istället för att stansas mekaniskt. Tillverkare: Strålfors
 • 20022013: Aluminiumskylt med registreringsnummer och kant i relief och stansat chassinummer. Sedan april 2003 kan denna skylt erhållas som EU-skylt, vilket idag är det vanligaste på nyregistrerade fordon. Tillverkare: SMC
Liten registreringsskylt enligt 2014 års modell
 • 2014–: Från och med 1 januari 2014 kom en ny skyltmodell, där huvudskillnaden är att mellanrummet mellan bokstäver och siffror gjorts mycket mindre, i och med att skattemärke inte längre används. Dessa finns enbart som EU-skyltar.[13][14] Motorcykel- och mopedskyltarna minskades något i storlek.

Varianter

Skylt på fordon registrerade för taxitrafik

Taxiskylt

Fordon som är registrerade för taxitrafik erhåller en skylt med gul reflekterande botten. Tidigare hade denna skylt även ett något mindre "T" efter registreringsnumret men 2017 beslutades detta att avskaffas.[1] Dessa skyltar saknar mellanrummet mellan sista bokstav och första siffra. Tidigare skulle alla fordon i yrkesmässig trafik ha ett yrkestrafikmärke på vindrutans nedre vänstra del. På detta märke stod det att yrkestrafik är meddelat för TAXITRAFIK. Yrkestrafikmärket avskaffades 1 januari 2010.

Endast taxifordon med taxameter ska ha gula registreringsskyltar. Taxifordon utan taxameter (taxameterdispens) får ej ha gula registreringsskyltar, exempelvis hyrverk och limousiner. Taxametern ska besiktigas årligen och om den underkänts vid besiktning, eller om besiktningstiden utlöpt, kan polisen beslagta de gula taxiskyltarna. Bilen får då framföras med vita ordinarie skyltar, men ej i taxitrafik.

Skylt för beskickningsfordon

En bil som tillhör Frankrikes ambassad.

Fordon som är registrerade på ett annat lands ambassad (beskickning) erhåller skylt med blå reflekterande botten och ett registreringsnummer med indelningen två bokstäver, tre siffror, en bokstav och slutligen ett mellanrum. De inledande två bokstäverna anger vilken beskickning som fordonet tillhör och den sista vilken diplomatstatus fordonets brukare har. Diplomatfordon har liksom personliga skyltar ett vanligt registreringsnummer som skall finnas angivet på en självhäftande dekal på en av bilens rutor.

Att diplomatskyltar är blå följer internationell standard (som dock inte tillämpas i alla länder). Innan de blå skyltarna infördes, bar diplomatbilar en oval dekal liknande dem med nationalitetsbeteckningar (landskoder) fast med bokstäverna CD (för corps diplomatique) eller CC (för corps consulaire).

Kod för diplomatstatus

Koderna för diplomatstatus regleras i bilaga 2 till Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret[15] och består av följande beteckningar:

 • A beskickningschef
 • B ambassad
 • C diplomat
 • D administrativ/teknisk tjänsteman
 • E karriärkonsulat
 • F karriärkonsul
 • G konsulattjänsteman
 • H internationell organisation
 • I tjänsteman vid internationell organisation

Kod för beskickning

Länderna är (fram till DT – Zimbabwe) ordnade i bokstavsordning efter deras namn på franska, vilket förklarar den i svenska ögon ovanliga ordningsföljden. Koderna regleras i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.[16]

Kod - Beskickning

Saluvagnsskylt

Saluvagnsskylten är inte bunden till ett fordon, utan kan användas på alla fordon, dock ej samtidigt, som är registrerade på det företag som innehar saluvagnslicens. En saluvagnsskylt har grön reflekterande botten med tre bokstäver och tre siffror följt av ett gult märke; detta märke anger vilken typ av fordon som skylten avser. Fordon som körs med saluvagnsskylt omfattas av företagets saluvagnsförsäkring och behöver således inte vara skattat eller försäkrat.

Personlig fordonsskylt

Svensk personlig skylt

Sedan 1988 finns möjligheten att köpa sig en egen uppsättning registreringsskyltar med minst två och maximalt sju tecken. Även de bokstäver i det svenska alfabetet som normalt inte förekommer på registreringsskyltar kan ingå. Personliga fordonsskyltar får inte ha kombinationerna tre bokstäver följt av tre siffror eller två bokstäver, tre siffror, en bokstav. Texter som kopplas till brott eller anses anstötliga accepteras inte.[19] Under 2010-talet skärptes lagen och politiskt kopplade texter såsom TRUMP avslås numera.[20]

Avgiften för personliga fordonsskyltar är 6 200 kronor och skyltarna är bundna till köparen, inte fordonet. Skyltarna kan tas med när ägaren byter fordon, vilket måste godkännas av myndighet. Skyltarna är giltiga i 10 år, och om ägaren efter detta vill förlänga rätten tas en ny avgift ut om 3 700 kr för fem år eller 6 200 kr för tio år. 90% av intäkterna från dessa skyltar går till Skyltfonden, som två gånger om året delar ut pengar till forskning och utveckling inom trafiksäkerhetsområdet.

Kunglig registreringsskylt

Kungens bil i diket 1946

I samband med vissa kungliga parader, särskilt statsbesök, kan registreringsskylten på den bil kungen eller utländsk statschef ska färdas i, bytas ut mot en med endast en kunglig krona på. Detta används mest vid officiella tillfällen, men användes förr ofta för kungens privata bilturer. När Elizabeth II vid ett statsbesök 1983 hade med sig sin Rolls Royce fick bilen en tillfällig svensk registreringsskylt med HMQ 001 (Her Majesty the Queen).[21]

Militärskylt

Militärskylt från en terrängbil 11

Svenska Försvarsmaktens fordon har speciella registreringsskyltar som infördes 1941. Innan dess hade militära fordon vanligen civila registreringsskyltar och en tilläggsskylt med tre svarta kronor på vit botten, ett upplägg som fortfarande används för inhyrda och inmönstrade civila fordon.

Militära skyltar är svarta med gula siffror, i regel fem eller sex, men det förekommer även skyltar med tre eller fyra siffror, främst för motorcyklar och pansarfordon. Försvarets fordon har i regel alltid registreringsskylt, från stridsvagnar ned till snöskotrar och motorredskap avsedda för bogsering. Registreringsnumret benämns även individnummer.

Skyltarna använder normalt samma typsnitt för siffrorna som förekom på civila registreringsskyltar fram till 1973 men från 1990-talet har andra typsnitt använts allt oftare. Äldre skyltar var ibland gjutna men är mer vanligen målade med schablon eller tryckta. Pansarfordon har i regel registreringsnumret målat direkt på fordonet, med eller utan svart bakgrund. Skyltarna saknar kontrollmärken, vilket på militära fordon i förekommande fall i regel sitter i kupén.

Numreringen är inte alltid slumpmässig. Det finns i vissa fall en logik i numreringen av fordonsserier, vilket tydligt kan ses på exempelvis terrängbilsserien 11, 13 och 20, där fordonets två första siffror börjar just med dessa nummer. Skyltar med nummer 1 till 300 var tidigare använda för provfordon och hade en gul ram.

Försvarets fordon är inte registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, utan i Militära fordonsregistret (MIFOR) som förs av Försvarets materielverk.[22]

Tävlingsskylt

Under 2014 införs en ny skylt för tävlingsfordon.[14] Dessa fordon får bara köras på allmän väg i begränsad utsträckning, eftersom de har undantag från vissa regler, såsom kontrollbesiktning och miljökrav. Skyltarna får orange bakgrund.

Provisorisk skylt

Om ett fordon förlorat en eller båda registreringsskyltarna får fordonet endast köras kortast lämpliga väg till närmsta polisstation. Där efterlyser man de förlorade skyltarna och provisoriska registreringsskyltar utfärdas. Dessa skyltar är av gul plast och registreringsnumret textas med tuschpenna på skyltarna. Dessa skall vara stämplade med polisens stämpel i mitten av skyltarna. Polisanmälan av stölden är en förutsättning för att, efter utredning, slippa ansvar för parkeringsböter och annat som en skylttjuv orsakat.

Interimsskylt

Interimsskylt

Interimsskylt används vid export eller import av fordon. Kallas även tillfällig registrering. Skylten är röd med vit text.

Utgivande myndighet

I Sverige är det Transportstyrelsen som ger ut registreringsskyltar. Enheten heter Trafikregistret och tillhörde före 2009 Vägverket.

Historik

Stockholms stad, före 1973.
Stockholms län, före 1973.
En bilägare byter till ny registreringsskylt, mars 1973.

År 1900 registrerades Sveriges första personbil, den tillhörde Knut Bonnier.[23] Då "Förordningen om automobiltrafik av den 21 sept. 1906" trädde i kraft, skulle en Automobil vara försedd med ett "... särskilt ordningsnummer, hvilket, jämte en gemensam, länet betecknande bokstaf, utgör automobilens igenkänningsmärke". I Stockholm registrerades A 1 på kronprinsen, i Göteborg O 1 på konsul H. Grebst och i Malmö M 1 på byggmästare Frans Andersson.[24] Fram till 1972/1973 bestod svenska registreringsnummer av en länsbokstav för det län där fordonet hör hemma följt av en till fem siffror, med undantag av Stockholms stad som hade A och Stockholms län som hade B (Stockholms stad ingick inte i Stockholms län förrän 1968 utan lydde under Överståthållarämbetet). Om ett län hade fler än 99999 inregistrerade fordon utökades länsbokstaven med ett A och i förekommande fall med ett B. Numret 1 var i många län reserverat för landshövdingens fordon, med undantag för Stockholms stad där A 1 var kungens fordon. Systemet byggde på att varje län höll ett register över samtliga fordon i länet. Skyltarna var vita med svart text. Under lång tid tillverkade bilägarna dem själva genom att köpa en plåt och siffror som fästes på plåten.

Det fanns ytterligare fyra sorters skyltar. Dels interimsskylten som användes tillfälligt för nya bilar och som hade röd bakgrund. Dels saluvagnsskylten, som användes för bilar som stod hos bilfirma och användes vid provkörning och hade grön bakgrund. Båda hade vit länsbokstav och vita siffror. Dels fanns de militära skyltarna med gula siffror utan bokstav och svart bakgrund som finns kvar än idag. Den fjärde skylten var en så kallad turistvagnsskylt som hade röd text mot vit bakgrund [25].

I och med införandet av ett centralt bilregister avskaffades systemet med länsvisa registreringsskyltar 1 maj 1973. Då började man använda tre bokstäver-tre siffror, det system som används än idag. Övergången till det nya systemet gjordes länsvis med början i Uppsala län 1972. Alla fordon fick byta skylt. Det var och är fortfarande viss kritik bland veteranfordonsentusiaster som anser att fordonen tappar sitt autentiska utseende.

Från och med 1973 infördes ett kontrollmärke som på den bakre skylten skulle klistras i mellanrummet mellan tecknen, dvs mellan bokstäverna och siffrorna. Detta har avskaffats från 2010.

Den 16 januari 2019 började registreringsnummer med tre bokstäver-två siffror-en bokstav att tilldelas. Från 1973 till det datumet var det tre bokstäver-tre siffror som gällde.[26]

Länsbeteckningar på registreringsskyltar före 1973

Äldre svensk registreringsskylt med nationalitetsbokstav (S), länsbokstav (A) och ordningsnummer (3258) i ett enda stycke (gjutet aluminium).
 • ingen bokstav - militära fordon

Referenser

 1. ^ [a b c] ”Transportstyrelsen - Beslut om nya registreringsnummer införs under 2019”. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170820073927/https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/beslutat--nya-registreringsnummer-infors-under-2019/. Läst 19 augusti 2017. 
 2. ^ [a b] ”Transportstyrelsen - Framställan om ändring i förordningen om vägtrafikregister”. https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/nyhetsarkiv/vag/01-framstallan-om-andring-i-forordningen-om-vagtrafikregister-v1.0.pdf. Läst 20 augusti 2017. 
 3. ^ Nu kommer de nya registreringsnumren
 4. ^ Spärrade ord tillbaka på regskylten. Vi bilägare, Fredrik Diits Vikström, 28 oktober 2010. Läst 8 oktober 2015.
 5. ^ [a b] Plåtmoral på 3 bokstäver. Språktidningen, oktobernumret 2008, Johan Joelsson. Läst 8 oktober 2015.
 6. ^ [a b] Bilfrågan: Varför alltid ”MLB”?
 7. ^ http://biluppgifter.se/ Sökning på bokstaven Y
 8. ^ http://www.biluppgifter.se/ Sökning på bokstaven Z
 9. ^ Trafikverket När tar skyltarna slut? webarcive-kopia
 10. ^ Transportstyrelsen Transportstyrelsen har genomfört en översyn av de bokstavskombinationer som är undantagna från användning i registreringsnummer. Arkiverad 29 november 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 25 oktober 2010.
 11. ^ Transportstyrelsen [1] Läst 30 oktober 2015.
 12. ^ Transportstyrelsens ”förbjudna registreringsnummer” förnyas ständigt
 13. ^ Transportstyrelsen Sveriges registreringsskyltar förändras Arkiverad 10 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine. 2013-05-08
 14. ^ [a b] Nytt utseende på Sveriges registreringsskyltar Arkiverad 15 mars 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 15. ^ Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret
 16. ^ Konsoliderad version av TSFS 2010:112 Arkiverad 4 juli 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 17. ^ [a b c] Benämning enligt bilaga 1 till TSFS 2010:112 (se källförteckningen)
 18. ^ I TSFS 2010:112 används organisationens äldre namn Europeiska rymdorganet
 19. ^ LISTA: Här är regskyltarna som fick avslag
 20. ^ Därför godkändes OBAMA men inte TRUMP
 21. ^ Svenska Dagbladet: s. 8. 27 maj 1983. 
 22. ^ 5 kap. Militärtrafikförordning (2009:212 )
 23. ^ Göteborg berättar ännu mer, Bengt A Öhnander 1998 ISBN 91-7029-088-1 s.107
 24. ^ Bilen går vidare : 50 år med KAK i motorismens tjänst : en bokfilm, Per-Erik Lindorm, Kungliga Automobilklubben, Stockholm 1953, s. 17f
 25. ^ Bilskolornas Lärobok, Sveriges Bilskolors Riksförbund 1962, s.303
 26. ^ ”Nu kommer de nya registreringsnumren”. Arkiverad från originalet den 20 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190220050138/https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/nu-kommer-de-nya-registreringsnumren/. Läst 19 februari 2019. 

Externa länkar

 • Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Registreringsskyltar i Sverige.
  Bilder & media
 • Bilder och mått på registreringsskyltar
 • Lag om fordons registrering och användning (SFS 2019:370)
 • Förordning om fordons registrering och användning (SFS 2019:383)
 • Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret (TSFS 2015:63)